Home  Feed  Email
سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٤

[۳۰]

- این‌‌همه حرفی که نمی‌زنی چه می‌شود؟
+ زرمان: می‌شود خون که در هاون می‌کوبم.

+ سیمرغ

+ سی‌تا نوشته شد. بقیه توی کامنتها می‌ماند؛ که خوانده شود. ممنون از همه :*

+ پیامها ۱٠:٥٩ ‎ق.ظ
سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٤

[۲۹]

- این‌‌همه حرفی که نمی‌زنی چه می‌شود؟
+ من همونم که یه روز: تو بگو جا داری اصلاً براشون؟

+ عنوان

+ سیمرغ

+ پیامها ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ
سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٤

[۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸]

- این‌‌همه حرفی که نمی‌زنی چه می‌شود؟

+ جودی: میشه یه پرنده‌ی محبوس در قفس دلم به امید رهایی.
+ مونا: میشه موی سفید، برق می‌زنه لابه‌لای قرمزیا.
+ رامک: میشه نامه‌های نوشتهٔ نافرستاده.
+ نازنین: حرف های نزده را آه می کشم، آه نمی آید.
+ ستایش: می‌شود لرزش دست، تپش‌های رعب‌انگیز قلب، می‌شود نفس که از گلو بالا نمی‌آید...

+ سیمرغ

+ پیامها ۱٠:٠۱ ‎ق.ظ
سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٤

[۲۳]

- این‌‌همه حرفی که نمی‌زنی چه می‌شود؟
+ افرا: می‌شود پرنده خاموش در گلو.

«گوش کن با لب خاموش سخن می‌گویم
پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست»
::سایه

+ سیمرغ

+ پیامها ٩:٤٩ ‎ق.ظ
سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٤

[۲۲]

- این‌‌همه حرفی که نمی‌زنی چه می‌شود؟
+ طوبی: بسته به موقعیتم گاه اشک میشود،گاه سکوتی سنگین،گاه ترس میشود میدود در وجودم و ذهنم را کشان کشان هرجامیخواد میبرد و در بدترین حالت شوق گفتن خیلی حرف های دیگر را از من میگیرد تا اینکه مرا به شکل خودش در آورد...
حرفهاییست که هیچوقت نمیزند!

+ سیمرغ

+ پیامها ٩:٤٥ ‎ق.ظ
سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٤

[۲۱]

- این‌‌همه حرفی که نمی‌زنی چه می‌شود؟
+ هدیه: می‌شود دخیل بستن به تقویم. می‌شود التماس به زمان. می‌شود چشم انتظاری معجزه. می‌شود امید، حجم زیاد امید در گاو گم خاکستری همین حوالی.

+ سیمرغ

+ پیامها ٩:٤٤ ‎ق.ظ
سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٤

[۲۰]

- این‌‌همه حرفی که نمی‌زنی چه می‌شود؟
+ محبوبه: میشود کلمه، میشود جان، میشود سیل، میشود کلمه کلمه کلمه.

+ سیمرغ

+ پیامها ٩:٢٠ ‎ق.ظ
دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٤

[۱۹]

- این‌‌همه حرفی که نمی‌زنی چه می‌شود؟
+ سایلنت جان: میشه یه عالمه کتاب؛ که خودمو توشون گم کنم و یه آدمی مثه خودم اون تو بیابم واسه همدردی!

+ سیمرغ

+ پیامها ٩:٤۳ ‎ب.ظ
دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٤

[۱۸]

- این‌‌همه حرفی که نمی‌زنی چه می‌شود؟
+ مونا: میشه خنده؛ باغ پرخنده که نگیرم ازت.

+ سیمرغ

+ پیامها ٩:٤٢ ‎ب.ظ
دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٤

[۱۷]

- این‌‌همه حرفی که نمی‌زنی چه می‌شود؟
+ ستایش: می‌شود نگاهی که التماست می‌کند از من بخواهی ناگفته‌هایم را بگویم.

+ سیمرغ

+ پیامها ٩:٤۱ ‎ب.ظ
دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٤

[۱۶]

- این‌‌همه حرفی که نمی‌زنی چه می‌شود؟
+ سحر: میشه یه بغض فرو خورده که بعد از گذشت چند مدتی می‌شکنه و خودش رو با خشم فرو خورده نشون میده یا با اشک.

+ سیمرغ

+ پیامها ٩:۳۸ ‎ب.ظ
دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٤

[۱۵]

- این‌‌همه حرفی که نمی‌زنی چه می‌شود؟
+ فاطمه: ذخیره میشه در پیش‌نویس.

«پرنده، هی پرندهٔ آنجا نشستهٔ خاموش
میان دل و بیدل این همه آیا،
تردید رفتن و نرفتن تو را
مگر حسرت آسمانی نیامده دریابد،
ورنه زیور این زمستان زمهریر
پابه‌جایی برفیست که هجرت هرسالهٔ رازها را نمی‌داند.
پرنده، هی پرندهٔ پرقیچی...»
::سیدعلی صالحی

+ سیمرغ

+ پیامها ٩:۳٦ ‎ب.ظ
دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٤

[۱۴]

- این‌‌همه حرفی که نمی‌زنی چه می‌شود؟
+ جودی: می‌شه خشم فرو خورده، می‌شه داد و هوار و شکستن ظرف و ظروف تو ذهنت.

+ سیمرغ

+ پیامها ٩:۳٤ ‎ب.ظ
دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٤

[۱۳]

- این‌‌همه حرفی که نمی‌زنی چه می‌شود؟
+ نازنین: گوشت می شه می چسبه به تنم.

+ سیمرغ

+ پیامها ٩:۳۳ ‎ب.ظ
دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٤

[۱۲]

- این‌‌همه حرفی که نمی‌زنی چه می‌شود؟
+ المیرا: حجم وسیع خون هر ماه

+ سیمرغ

+ پیامها ٩:٢۸ ‎ب.ظ
دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٤

[۱۱]

- این‌‌همه حرفی که نمی‌زنی چه می‌شود؟
+ نوشین: میشود ضجه های پنهانی

+ سیمرغ

+ پیامها ٢:٠٥ ‎ب.ظ
دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٤

[۱۰]

- این‌‌همه حرفی که نمی‌زنی چه می‌شود؟
+ سمانه: میشود حسرت...رسوب میکند ته جانم...

+ پیامها ۱٠:۱۱ ‎ق.ظ
دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٤

[۹]

- این‌‌همه حرفی که نمی‌زنی چه می‌شود؟
+ میم: می‌شود بوسه‌های طولانی

«به خامشی طلب از لعل یار کام امید
که بوسه رو ندهد تا به هم نیاری لب»
::بیدل

+ پیامها ۸:٥۸ ‎ق.ظ
دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٤

[۸]

- این‌‌همه حرفی که نمی‌زنی چه می‌شود؟
+ رقیه: می‌ترسم کلمه‌ای، هجایی، نقطه‌ای از دستم در برود، بپاشد روی زخم‌هاش، عمیق‌ترشان کند. معمولاً می‌پیچمشان لای دستمال، می‌اندازمش توی سطل.

+ پیامها ۸:٢٢ ‎ق.ظ
دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٤

[۷]

- این‌‌همه حرفی که نمی‌زنی چه می‌شود؟
+ ریحانه: بغض میشود.

+ پیامها ۸:٢۱ ‎ق.ظ
دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٤

[۶]

- این‌‌همه حرفی که نمی‌زنی چه می‌شود؟
+ میم: می‌شود پرسه در کوچه پس کوچه‌های شهر.

+ پیامها ۸:٢٠ ‎ق.ظ
دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٤

[۵]

- این‌‌همه حرفی که نمی‌زنی چه می‌شود؟
+ محدثه: اشک می‌شود می‌ریزد روی گونه‌هایم، در تاریکی شب.

+ پیامها ۸:۱۸ ‎ق.ظ
یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٤

[۴]

- این‌‌همه حرفی که نمی‌زنی چه می‌شود؟
+ زهرا: می‌رود توی چشم‌ها.

+ پیامها ۱۱:۳۳ ‎ق.ظ
یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٤

[۳]

- این‌‌همه حرفی که نمی‌زنی چه می‌شود؟
+ رامک: می‌شود اندوه می‌نشیند بر سینهٔ من

+ پیامها ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ
یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٤

[۲]

- این‌‌همه حرفی که نمی‌زنی چه می‌شود؟
+ افرا: این همه حرفی که نمی زند غبار میشود میپاشد وسط حس و حالم .. میشود حدس و گمان ! بی تایید ... بی ابطال باقی می مانند برایم

+ پیامها ۱۱:۳٠ ‎ق.ظ
یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٤

[۱]

- این‌‌همه حرفی که نمی‌زنی چه می‌شود؟
+ عرفانه: جای غذا میخورمشان...

+ پیامها ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ
یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٤

+ تکلیف: (تَ) [ ع . ] 1 - (مص م .) به رنج افکندن . 2 - بار کردن . 3 - (اِ.) وظیفه ای که باید انجام داد. ::فرهنگ معین

+ پیامها ۱۱:٢٥ ‎ق.ظ
شنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٤

- این‌‌همه حرفی که نمی‌زنی چه می‌شود؟

+ پیامها ٢:٢٥ ‎ب.ظ

آرشیو

اردیبهشت ٩٦ ::  فروردین ٩٦ ::  اسفند ٩٥ ::  بهمن ٩٥ ::  دی ٩٥ ::  آذر ٩٥ ::  آبان ٩٥ ::  مهر ٩٥ ::  شهریور ٩٥ ::  امرداد ٩٥ ::  تیر ٩٥ ::  خرداد ٩٥ ::  اردیبهشت ٩٥ ::  فروردین ٩٥ ::  اسفند ٩٤ ::  بهمن ٩٤ ::  دی ٩٤ ::  آذر ٩٤ ::  آبان ٩٤ ::  مهر ٩٤ ::  شهریور ٩٤ ::  امرداد ٩٤ ::  تیر ٩٤ ::  خرداد ٩٤ ::  اردیبهشت ٩٤ ::  فروردین ٩٤ ::  اسفند ٩۳ ::  بهمن ٩۳ ::  دی ٩۳ ::  آذر ٩۳ ::  آبان ٩۳ ::  مهر ٩۳ ::  شهریور ٩۳ ::  امرداد ٩۳ ::  تیر ٩۳ ::  خرداد ٩۳ ::  اردیبهشت ٩۳ ::  فروردین ٩۳ ::  اسفند ٩٢ ::  بهمن ٩٢ ::  دی ٩٢ ::  آذر ٩٢ ::  آبان ٩٢ ::  مهر ٩٢ ::  شهریور ٩٢ ::  امرداد ٩٢ ::  تیر ٩٢ :: 


برچسبها

دیگران ::  بیدل ::  کالیفرنیا ::  چای ::  سیمرغ ::  نامه ::  سوئینی‌تاد ::  وبلاگ‌نویسی ::  زن ::  ادوارد دست‌قیچی ::  سپهری ::  حافظ ::